قرنیز نواری از جنس سنگ، چوب یا پلاستیک بوده که در پایین دیوار و در امتداد آن نصب می شود. قرنیز عموما نسبت به دیوار برجسته بوده و مهمترین کاربرد آن محافظت از نازک کاری دیواری در برابر حساسیت های ناشی از برخورد اسباب و اساسیه و جلوگیری از نفوذ مستقیم رطوبت و آب از کف به دیوار می باشد.

از انواع قرنیزها می توان به قرنیز چوبی، PVC ، پلاستیکی، پلی استایلن در طرح های چوبی و رنگ های تیره و روشن می باشد.