پوستر

پوستر: صفحات کاغذی در ابعاد تقریبا بزرگ هستند که بر روی آن ها نوشته، طرح های گرافیکی، نقاشی، منظره و... چاپ شده است. این محصول بیشتر مناسب مکان هایی مثل اتاق های نوجوانان، پشت Tv و... استفاده می شود. شرکت دکووال پوسترهای به روز ایرانی و خارجی در طرح های متنوع را به مشتریان خود ارایه می دهد.